Practice what you preach

Wij adviseren onze klanten om hun beslissingen te baseren op feiten. Dat doen we zelf ook. Toen we een naam moesten verzinnen voor onze ontwerpstudio, hebben we een fact-based aanpak gevolgd. Met een verrassende uitkomst.

Als je een eigen bedrijf begint, moet er veel dingen gebeuren. En één daarvan is het verzinnen van een naam voor het bedrijf. Als je met z’n tweeën een studio start, zoek je een naam die voor allebei goed voelt, die past bij je persoonlijke ambities en bij je gezamenlijke doelen. En natuurlijk een naam die goed klinkt, makkelijk schrijfbaar is zonder veel instructies, en goed te onthouden is.
Domeinnnamen en kvk registers moeten natuurlijk gecheckt worden, maar eerst moet je een goede kandidaat naam vinden.

Een dump uit een van de documenten waarin we alle namen die ons te binnen schoten opschreven.

Divergeren in alle richtingen

We hadden heel veel ideeën. De meesten waren niet zo best. We begonnen met alle namen die ons te binnen schoten in de avonduren op te schrijven. Om de zoveel tijd namen we samen de opties door. En we kwamen erachter dat we bij veel woorden nogal verschillende associaties bleken te hebben.

Dat zou dan voor andere mensen ook wel gelden. Hoe voorkom je dat je een naam kiest die alleen maar te snappen is als je tweehonderd namen hebt overwogen? En hoe voorkom je dat je een naam kiest die in de ogen van anderen helemaal niet bij je past?

Een creatieve sessie voor de shortlist

Tijd om de hulp in te roepen van onze partners. Gelukkig zijn zowel Meikes man als Barts vrouw vertrouwd met brainstormtechnieken en ‘creative facilitation’, dus het werd een productieve avond met z’n vieren. We lieten de lijsten voor wat ze waren om samen op zoek te gaan naar woorden die aansloten bij de ambitie die we hadden voor onze studio.

Voorafgaand aan de sessie had Caroline gevraagd onszelf en elkaar te beschrijven. Ook onze partners hadden een karakterschets gemaakt en alles bij elkaar vormde dat een scherp beeld van de kwaliteiten waar we naar op zoek moesten.

De wensen voor een naam waren verder simpel:

  1. kort
  2. begrijpbaar zonder herhaling
  3. makkelijk schrijfbaar - ook als je hem voor de eerste keer hoort

Er zijn veel post-its doorheen gegaan die avond. Behalve productief en gezellig was het ook leerzaam. Omdat we al veel met namen bezig waren geweest, kwamen onze favorieten ergens gedurende de avond wel weer bovendrijven. Maar in de nieuwe context ontstonden ook nieuwe kandidaten en bestaande favorieten kwamen in een ander daglicht te staan.

Aan het eind van de sessie hadden we een shortlist met vier namen:

  • Rex Creative
  • Crux Company
  • Straque
  • mbstudio

We bouwden een online tool zodat de namen van de shortlist getoond werden in een context. Openen

Collectieve intelligentie inschakelen

Nu was het tijd om onze kandidaat-namen te testen. We stuurden de shortlist naar mensen uit onze directe persoonlijke omgeving en vroegen hen om ons één van de namen te adviseren. En te onderbouwen waarom. Als er namen waren die ze ons expliciet afraadden, wilde we ook graag weten waarom.
Omdat namen en woorden anders ogen in een zin, stuurden we een url mee waar de namen random in een zin worden getoond. Namen zijn meer dan logo’s.

We kregen van iedereen een enthousiaste reactie, dus we begonnen meteen te turven. Maar al snel bleek dat de motivaties en onderbouwingen die we kregen bij de adviezen nog veel waardevoller waren. Lang leven kwalitatief onderzoek!

Persoonlijk advies

Er waren significante verschillen tussen de adviezen uit de achterban van Meike en de achterban van Bart. Begrijpelijk, omdat de meeste mensen slechts een van ons kende. Maar wat heel consistent bleek te zijn, was de associatie die men had met de verschillende namen.

‘Straque’ werd bijvoorbeeld door iedereen omschreven als trendy, creatief en chique. Interessant genoeg was dat voor sommigen een reden om de naam te adviseren, en voor anderen een reden om juist een andere naam te adviseren.

‘mbstudio’ werd gekenmerkt als een naam die lekker klinkt, maar vooral helder, nuchter en neutraal overkomt. Sommigen vonden dat saai, anderen juist professioneel.

Het was bijzonder om te zien dat - ondanks de verschillende adviezen - elke naam een erg consistent beeld opriep bij ons panel.

De uitkomst

De adviezen laten duidelijk zien dat de achterban van Meike en Bart andere namen adviseren. Maar ook dezelfde.

Naam Meike Bart Totaal
Rex Creative 3 0 3
Crux Company 3 1 4
Straque 0 5 5
mbstudio 4 4 8

Walk the walk

Er was een winnaar. De runners-up waren heel verschillend voor Bart en Meike. Maar er was één naam die door iedereen werd aangeraden: mbstudio.

Dus zo hebben we ons bedrijf genoemd.

Veel dank aan Govert en Caroline voor de creatieve sessie en alle goede ideeën. En natuurlijk veel dank aan alle familie en vrienden die met ons meedachten en ons hebben geadviseerd bij het kiezen van een naam voor ons bedrijf.

onze fact-based bedrijfsnaam