Tandartspraktijk Klop

Tandartspraktijk Klop is een familiebedrijf dat met aandacht en zorg haar patiënten bedient. Een nieuwe generatie neemt nu het roer over en het bedrijf gaat verder onder een nieuwe naam. Wij ontwierpen een huisstijl en logo.

De communicatie tussen Tandartspraktijk Klop en haar patiënten heeft meestal de vorm van een gesprek bij de balie of aan de telefoon. Daarnaast krijgen patiënten een afspraakkaart mee waarop stickers uit het afsprakensysteem worden geplakt. Ook de rekeningen en verwijsbrieven zijn tekstuele en informatieve documenten. Zaak om een herkenbaar en onderscheidend lettertype te kiezen als fundament voor de huisstijl.

Een lettertype als basis

We zochten een lettertype dat eigentijds is, duidelijk leesbaar, niet te opvallend of trendy, maar wel uniek en herkenbaar genoeg om de identiteit van het bedrijf uit te dragen. Na wat typografische omzwervingen kwamen we terecht bij een Nederlands lettertype van Bold Monday: Nitti Grotesk. Dit eigentijdse lettertype is goed leesbaar, fris en niet te formeel, maar toch professioneel.

Een opvallende keus is de @ van dit lettertype, waar gebruik gemaakt wordt van een andere kleine letter a dan gebruikelijk.

In de lichtere versies levert Nitti Grotesk een elegant en open tekstbeeld dat goed past bij de gewenste uitstraling van het bedrijf. Omdat verwijzingen en recepten vaak maar uit een of twee regels bestaan, zochten we ook een lettertype dat grafisch zijn mannetje staat als er geen grote hoeveelheden tekst zijn. Nitti Grotesk bleek hiervoor zeer geschikt.
Voor zowel het logo als de tekst is Nitti Grotesk Semilight gebruikt. Alleen de kapitaal I is wat aangepast in het logo.

Een herkenbaar woordmerk

We hebben niet gekozen voor een logo in de vorm van een kies of ander gebitsonderdeel. Onze klant wilde een goed leesbaar en herkenbaar woordmerk voor ‘tandartspraktijk Klop’.
Het woord ‘tandartspraktijk’ is lang. Om de leesbaarheid te verbeteren en te komen tot een niet te langgerekt woordmerk, is het opgeknipt in twee regels.

De lijnen tussen de letters geven het logo herkenbaarheid en ritme. Door de naam ‘KLOP’ aan de rechterzijde te plaatsen worden de doorgaande lijnen tussen de letters nog meer benadrukt en komt het zwaartepunt van het logo op een interessantere positie te liggen.

Voor de teksten in brieven, verwijzingen, rekeningen en afspraken vonden we Nitti Grotesk het mooist in 11pt met en regelafstand van 120%. Dat grid vormt ook de basis voor het logo. De letters van het logo zijn groter, zodat de 3 regels van het logo even hoog zijn als 4 regels van de normale tekst. De witruimte tussen de regels volgt uit de gulden snede.

Logo als lineaal

Het ritme van de lijnen in het logo is gebruikt om de positie van de elementen op de pagina te verankeren. Omdat het logo een vaste maat heeft op de pagina (4 tekstregels hoog), kan het gebruikt worden als een lineaal om de andere elementen op de pagina te positioneren.
Aan de bovenzijde is de kleinste maat (1) gehanteerd, zodat een langgerekte bladspiegel ontstaat met veel ruimte. Deze maat bepaald de positie van het baseline grid op de pagina. Dit grid vormt bepaald het verticale ritme van de regels op de pagina. Alle elementen staan op het baseline grid.

Ook aan de linker- en rechterzijde van de pagina is het logo gebruikt om de verschillende elementen te positioneren. Aan de linkerzijde 3 eenheden, aan de rechterzijde 5 en 2.
Op de kleinere A6 kaart die wordt gebruikt om afspraken op te registreren is het ritme vanaf de linkerzijde doorgeteld, omdat de afstand tussen logo en adresblok hier kleiner is en de elementen dus meer met elkaar te maken hebben dan met de rand van het papier.
Bovendien wordt op het kleine formaat het logo in hoogte gereduceerd tot 3 regels van het baseline grid in plaats van 4 regels.

De onderkant van het lijntje dat naast de adressering staat, eindigt aan de onderkant op ⅓ van de pagina. Hierdoor kan het gebruikt worden als vouwlijntje om de pagina netjes in drieën te vouwen.

Een minimaal aantal lijntjes

Het grid van lijnen uit het logo wordt doorgezet in het ontwerp voor het briefpapier. Een tweetal lijnen markeren de positie van het adres en van de website onderaan de pagina.
De onderzijde van de lijn die langs het adres loopt eindigt behalve op het baseline grid ook op ⅓ van de pagina. Hierdoor kan de dit lijntje gebruikt worden als vouwlijn bij het in drieën vouwen van de A4 voor gebruiker in een vensterenvelop.

Behalve briefpapier voor rekeningen, verwijzingen en recepten is er een vensterenvelop ontworpen en een tweetal A6 kaarten. De eerste heeft een staande oriëntatie en wordt gebruikt als afspraakkaart, waarbij de stickers met afspraken op de achterzijde geplakt worden. De tweede heeft een liggende oriëntatie en wordt gebruikt als compliment card of om aantekeningen en andere kleine handgeschreven communicaties op vast te leggen.

Met dank aan Caroline Klop voor de heldere keuzes en het enthousiasme. We wensen je heel veel succes met je mooie bedrijf!

huisstijl